АВТОРСТВО, РЕЦЕНЗИРАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА РЪКОПИСИ

В СПИСАНИЕ "ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ"

 

Списание "ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ" публикува академични статии, рецензии и обзори, както и новини и материали за живота и дейността на химиците, работещи в областта на образованието, науката и стопанския живот. Осъществяването на тази цел се гарантира както от усилието на авторите, така и от работата на рецензентите и издателите. Настоящите Етически принципи регулират отношенията между така обозначените страни.

 

АВТОРИТЕ

 

ИЗДАТЕЛЯТ

 

РЕЦЕНЗЕНТИТЕ