Редакционна колегия

Главен редактор: М. Божинов
Заместник главен редактор: Ч. Бонев
Редакционна колегия: С. Иванов, Х. Крачанов, Л. Петров, С. Рангелов, Д. Стратиев, И. Хавезов, Д. Цалев
Редакционен съвет: С. Армянов, В. Бешков, Д. Каменски, В. Консулов, С. Манев, М. Натов, Й. Пеловски, П. Петков, Н. Раев,
Р. Райчев, К. Станулов, Х. Цветанов

Редактор основател: И. Томов

Ръкописи се приемат от:

Проф. дн М. Божинов
Химикотехнологичен и металургичен университет
бул. „Кл. Охридски“ 8, 1756 София             
Тел.: 02-8163430; факс: 02-8682036
Ел. поща: martin@uctm.edu
             
Доц. д-р Ч. Бонев
Институт по катализ, БАН
ул. „Акад. Г. Бончев“, блок 11, 1113 София
Тел.: 02-9792591; факс: 02-9712967
Ел. поща: bonev@ic.bas.bg

Адрес на редакцията:
Списание „Химия и индустрия“
Съюз на химиците в България
ул. „Г. Раковски“ 108, 1000 София
Тел./факс: 02-9875812, ел. поща: office-unionchem@mail.bg

БанковаА сметка
Съюз на химиците в България
IBAN: BG68UNCR96601018407500
BIC: UNCRBGSF
УниКредит Булбанк
ул. „Аксаков“ 8, 1000 София